×

Odborná montáž

Ako namontovať váš sprchovací kút s presnosťou na milimeter?

Toto by ste mali každopádne vedieť, ak chcete umiestniť sprchovací kút priamo na dlažbu.

1. Montáž sprchovacieho kúta na sprchovú vaničku (A1 a A2)

Výrobcovia sprchovacích kútov vychádzajú z rozmerov normovaných sprchových vaničiek. Napríklad na sprchovú vaničku s rozmermi 90x90 cm je možné namontovať sprchovací kút s rozmermi 90x90 cm. Skutočný vonkajší rozmer sprchovacieho kúta je však pochopiteľne menší, keďže nástenné profily sa montujú cca 5-10 mm od okrajov vaničky.

2. Montáž sprchovacieho kúta priamo na podlahu až po okraje škár (X1 a X2)

Ak sa sprchovací kút Radaway nemontuje na sprchovú vaničku, musíte zohľadniť nielen skutočné rozmery každého výrobku v katalógu, ale aj vzdialenosť medzi stenou a vonkajším okrajom sprchovacieho kúta. Táto vzdialenosť je samozrejme menšia ako je rozmer vaničky a závisí aj od kolmosti stien. Túto hodnotu (X1 a X2) nájdete na našej webovej stránke, na strane konkrétneho výrobku, v technickom výkrese na stiahnutie. 

3. Montáž sprchovacieho kúta priamo na podlahu, okraj skla je vedený pozdĺž škár alebo pozdĺž prechodu medzi dvomi obkladmi (Y1 a Y2)

V prípade, ak chcete sprchovací priestor farebne odlíšiť, alebo si prajete okraj skla viesť striktne po deliacej čiare, potrebujete poznať vzdialenosť od steny po os skla sprchovacieho kúta (Y1 a Y2). Túto hodnotu (Y1 a Y2) nájdete na našej webovej stránke, na strane konkrétneho výrobku. 

Povinné "čítanie" pre každého obkladače

Pri výbere a kúpe sprchovacieho kúta inštalovaného na dlažbu, navštívte našu webovú stránku www.sprchovekuty.eu, na stránke výrobku si pozrite technickú fotografiu a odovzdajte ho svojmu obkladačovi. Je to povinné "čítanie" pre vášho realizátora, aby vyhotovil podlahu podľa vašich predstáv, precízne a esteticky. Takto si môžete byť istý, že váš sprchovací kút bude krásny a dokonalý.

 

Nižšie zobrazený príklad, vystrihnutý z technického výkresu, názorne uvádza tri rôzne rozmery.

Vysvetlivky ikon

A1, A2 vonkajší rozmer sprchovej vaničky

X1, X2 vonkajší rozmer sprchovacieho kúta vrátane pantov

Y1, Y2 rozmer po os skla