×

Spôsob platby

1. Platba bankovým prevodom na účet IBAN: SK 22 7500 0000 0040 1582 7877. Prosíme Vás aby ste zadali variabilný symbol pri platení (kód vašej objednávky).

2. Platobnou kartou (on-line) – platba kartou je u nás absolútne bezpečná, pretože využívame systém Global Payments. Pokiaľ systém nepotvrdí autorizáciu vašej karty, môže to byť z nasledujúcich dôvodov: mohli ste omylom vyplniť nesprávne údaje o platobnej karte, v dobe platby nebolo na Vašom účte dostatočné krytie k realizovaniu platby, vaša platobná karta nemá povolené použitie pre transakcie na internete, je nutné obrátiť sa priamo na vydavateľa karty (vašu banku). V prípade, že Vaša platba NEBOLA potvrdená, nič sa nedeje – Vaša objednávka napriek tomu ostáva uložená v našom systéme a pracovník call centra Vás bude kontaktovať a dohodne s Vami iný spôsob úhrady. Platobná brána akceptuje väčšinu svetových platobných kariet ako Visa, Mastercard, Visa Electron, Maestro a Diners Club.